Wettelijke vermeldingen

Welkom op  www.bicbeautyrazors.com !

Wij hopen dat u onze website nuttig, leerzaam en leuk vindt. Wij nodigen u uit onze site vaak te bezoeken en uw vrienden te informeren over bicworld.com.

In ruil verzoeken wij u slechts onderstaande Algemene Voorwaarden te respecteren. Lees deze aandachtig door, want door onze site te gebruiken gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Bedankt voor uw bezoek!

ALGEMENE REGELS VOOR GEBRUIK

De toegang tot www.bicbeautyrazors.com en het gebruik van de site zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. BIC Group (hierna aangeduid als "BIC") behoudt zich de mogelijkheid voor om deze van tijd tot tijd te herzien.

De hele inhoud (afbeeldingen, teksten, merken, alle logo's, designs, productnamen) van  www.bicbeautyrazors.com

wordt beschermd door het auteursrecht en/of andere intellectuele-eigendomsrechten en mag niet worden gereproduceerd, doorgestuurd, overgedragen, verspreid, weergegeven, gedownload, gewijzigd, uitgegeven, hergebruikt, re-posted of geëxploiteerd, op welke manier of op welke drager, elektronisch of andere, dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BIC.

BIC spant zich in nauwkeurige en up-to-date gegevens op www.bicbeautyrazors.com ate plaatsen, maar geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele verplichting met betrekking tot juistheid ervan. BIC en derde partijen die hebben bijgedragen aan de creatie, uitvoering of levering van www.bicbeautyrazors.com kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, hetzij direct, indirect, gevolgschade of enige andere schade, die zou kunnen voortvloeien uit uw bezoek aan www.bicbeautyrazors.com, het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de site, of uit onjuistheden of onvolledigheden in de inhoud van www.bicbeautyrazors.com.

BIC aanvaardt geen enkele verplichting en geeft geen enkele garantie met betrekking tot sites van derden waartoe u toegang zou kunnen hebben via www.bicbeautyrazors.com, of via welke u toegang gekregen zou kunnen hebben tot www.bicbeautyrazors.com. BIC spant zich in om slechts links naar websites te plaatsen die zijn kwaliteitseisen delen. BIC heeft echter geen controle over de links naar de BIC-sites die door derden zijn geplaatst. Als u op een andere website komt dan www.bicbeautyrazors.com, moet u zich ervan bewust zijn dat deze onafhankelijk is van BIC. BIC kan geen toezicht houden op de content van alle websites of de juistheid daarvan controleren. Daarom is BIC in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van pagina's die geen deel uitmaken van een BIC-site. Wij kennen met name niet de praktijken van deze derden met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en de eerbiediging van de privacy, ook al hebben deze sites een link naar www.bicbeautyrazors.com. U dient dus niet alleen kennis te nemen van de verplichtingen van BIC wat betreft de bescherming van de privacy, maar ook van alle sites die een link hebben met www.bicbeautyrazors.com en erop te letten dat u slechts gebruik maakt van sites waarvan u de inhoud en de gebruiksregels accepteert.

Door de sites van BIC te bezoeken, verbindt u zich ertoe om geen teksten of afbeeldingen te posten of door te sturen die in strijd zijn met de wet, beschouwd kunnen worden als strafrechtelijk of civielrechtelijk laakbaar feit, of choquerend zijn, met name door haatdragende, pornografische content of het aanzetten tot gedragingen van dien aard. BIC behoudt zich het recht voor maatregelen te nemen of passende actie te ondernemen in gevallen waarin een site van BIC gebruikt zou worden om dergelijk materiaal te verspreiden.

Wij informeren u dat alle merken, logo's, designs, productnamen, al dan niet vetgedrukt of vergezeld van merksymbolen, het eigendom zijn van BIC, dochtermaatschappijen en deelnemingen, of van partners van BIC. Het downloaden, reproduceren, weergeven, doorsturen, uitzenden, re-posten, hergebruiken, verspreiden, uitgeven, wijzigen en elke overig gebruik van dit materiaal is, indien niet op de site wordt aangegeven dat dit is toegestaan, uitdrukkelijk verboden en kan met name een schending zijn van intellectuele-eigendomsrechten of een daad van oneerlijke concurrentie. BIC treedt binnen de mogelijkheden van de wet op voor de bescherming van zijn intellectuele-eigendomsrechten.

Uitgever - Host

Uitgever van de site

SOCIETE BIC

Maatschappelijk kapitaal: 183.108.384,24 euro

 Ingeschreven onder nr. 552.008.443 van het handelsregister van Nanterre

 Zetel:

 14, rue Jeanne d’Asnières

 92611 Clichy cedex, Frankrijk

Telefoon: 33(0)1 45 19 52 00

 Fax: 33(0)1 45 19 52 99

 bic.contact@bicworld.com

 BTW-nr.: FR 19 552 008 443

 

Webhost:

Deze site wordt gehost door Microsoft Azure Cloud. Hij is geografisch gevestigd in Ierland, in het hosting center van Microsoft in Noord-Europa. Raadpleeg voor meer informatie de site http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/trust-center/privacy/