Gegevensbescherming

De BIC-Groep (hierna aangeduid als "BIC") behoudt zich de mogelijkheid voor om deze Verklaring te allen tijde te wijzigen. Wij verzoeken u daarom om deze regelmatig te raadplegen. De verantwoordelijke voor de verwerking is Société BIC, statutair gevestigd op 14, rue Jeanne d'Asnières - 92611 Clichy Cedex Frankrijk.

1. Geheimhoudingsverklaring en privacy statement

BIC verbindt zich tot geheimhouding van de persoonsgegevens die u online op de site kunt doorgeven. Deze verklaring is opgesteld om u vol vertrouwen op onze site te kunnen laten surfen. Het doel is om u te informeren over de gegevens die verzameld kunnen worden en hoe wij deze kunnen gebruiken. Daarnaast informeert deze verklaring u over uw rechten met betrekking tot verzamelde persoonsgegevens die u betreffen.

Door persoonlijke informatie over uzelf door te geven, geeft u de gegevensverwerker toestemming voor het verzamelen en verwerking van deze informatie.

2. Gebruik van persoonsgegevens die wij verzamelen

De site eerbiedigt de Franse privacy-wetten en voldoet aan de Europese Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Op verzoek heeft u recht op toegang, rectificatie en doorhaling van uw gegevens. U heeft ook de mogelijkheid om zich te verzetten tegen vermelding in een bestand of te weigeren om gegevens over uzelf door te geven aan derden. U heeft tevens recht op informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens die u betreffen gebruikt worden.

U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met:

Service Communication, Société BIC

14, rue Jeanne d'Asnières, 92611 Clichy Cedex – Frankrijk

 

Wij kunnen u verzoeken persoonsgegevens aan ons door te geven, zoals uw naam, adres, geslacht, leeftijd, foto en e-mailadres, evenals die van uw kinderen. Deze gegevens hebben wij nodig om u een persoonlijke ruimte op ons web te kunnen bieden, antwoord te kunnen geven op uw opmerkingen of verzoeken om informatie en deelname mogelijk te maken aan spelletjes en aanbiedingen die wij op de site organiseren.

Als u deze gegevens niet doorgeeft, kunt u geen gebruik maken van bepaalde diensten die op onze site worden aangeboden. Wij wijzen u erop dat wij niet de bedoeling hebben u spontaan e-mails te sturen, dat wil zeggen als u ons niet om een antwoord heeft verzocht of zich niet heeft ingeschreven op een van onze nieuwsbrieven.

3. Gebruik van verzamelde niet-persoonlijke gegevens; Platforms van derden

Onze site maakt gebruik van onderdelen van derden, zoals Google Analytics voor de statistische analyse van de site en Facebook met de knoppen "like" en "share". Het kan nodig zijn dat wij deze niet-persoonlijke technische gegevens verzamelen met behulp van cookies of andere technologieën van platforms van derden, zoals gemeld in deze paragraaf. Deze technische gegevens kunnen uw IP-adres omvatten, uw surfgedrag, uw besturingssysteem en andere niet-persoonlijke gegevens. Als u reageert door gebruik te maken van de functies "like" of "share" van platforms van derden (Facebook), kunnen deze platforms uw interactie registreren. Deze platforms hebben hun eigen beleid met betrekking tot persoonsgegevens. Daarin kunt u lezen hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt.

4. Links naar of van andere websites

De site kan links naar andere websites bevatten. BIC heeft geen controle over deze andere sites en kan geen toezicht houden op de inhoud daarvan of de juistheid ervan verifiëren. U dient dus kennis te nemen van de het beleid van elke site die u bezoekt.

5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij behouden ons het recht voor om verzamelde persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan onze service providers, zoals bijvoorbeeld onze webhost, zodat deze promotionele aanbiedingen kunnen beheren of serviceverzoeken kunnen beantwoorden. Wij behouden ons ook het recht voor om de verzamelde persoonsgegevens als hierboven beschreven, geheel of gedeeltelijk aan derden te verstrekken die niet aan ons zijn gelieerd, maar de taak hebben om de in dit beleid beschreven diensten in onze naam uit te voeren of ons bij te staan bij het leveren van genoemde diensten.

De service providers kunnen de gegevens bewaren die zij voor hun dienstverlening nodig hebben maar het is hun niet toegestaan de gegevens zonder uw voorafgaande toestemming in het kader van hun marketingactiviteiten of om enige andere reden te gebruiken of te verspreiden. Als wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, eisen wij dat zij over methodes voor de bescherming van gegevens beschikken die in lijn zijn met ons beleid en met de geldende wetgeving.

6. Geheimhouding van gegevens van minderjarigen

Hoewel bezoekers van alle leeftijden op onze website kunnen surfen, verzamelen we niet willens en wetens gegevens van minderjarigen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Als u de ouder of wettelijke voogd van een minderjarige bent die persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen om deze persoonlijke gegevens te verwijderen.

7. Do Not Track

Wij werken niet mee aan activiteiten die gewoonlijk "behavioural advertising" (reclame op basis van surfgedrag) worden genoemd en volgen daarom niet uw activiteiten op andere websites. Bepaalde browsers hebben een zogenaamde "do no track"-functie waarmee sites die u bezoekt erop wijst dat u niet gevolgd wil worden. Deze functie is niet overal op gelijke wijze geactiveerd en onze site is momenteel niet geconfigureerd om op dit signaal te reageren.

 

COOKIES

1. Het gebruik van Cookies door deze site

Zoals veel andere website, kan het nodig zijn dat wij verschillende "cookies" in uw terminal installeren om informatie over het gebruik van deze site te verzamelen en op te slaan. Cookies zijn ontworpen om ons te helpen u te herkennen als eerdere gebruiker van de site, zodat we u de service kunnen bieden die zo goed mogelijk is afgestemd op uw profiel. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u de site de volgende keer met nog meer plezier bezoekt.

De cookies die wij gebruiken kunnen geen persoonsgegevens uitlezen op uw harde schijf, waardoor u slechts geïdentificeerd kunt worden in de vorm van cookies. Zij kunnen ook geen computervirussen verspreiden. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om:

• statistieken op te stellen en het volume van het bezoek en het gebruik van diverse onderdelen van onze site te meten (rubrieken en content die worden bezocht, navigatie), waardoor wij het belang en de bruikbaarheid van onze diensten kunnen verbeteren. Hiertoe kunnen wij gebruik maken van Google Analytics of enige ander vergelijkbaar analyse-instrument. De verzamelde informatie wordt samengevoegd en is niet terug te leiden op een persoon. Ga voor meer informatie over Google Analytics naar: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.   

• de presentatie van onze site aan te passen aan de weergave-instellingen van uw terminal (taal, resolutie, besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze site, gebaseerd op de hardware en de visualisatie- en uitleessoftware van uw terminal.

• de homepages te personaliseren door de voorkeuren te bewaren die u bij een voorgaand bezoek aan onze site heeft geuit.

• beveiligingsmaatregelen in te voeren, bijvoorbeeld als u het verzoek krijgt na een bepaalde tijd een opnieuw in te loggen op content of een dienst. 

• te identificeren welke rubrieken van de site u heeft bezocht, uw voorkeuren bij te houden of uw surfgedrag op onze webpagina's te volgen. 

• advertenties die op uw terminal in onze reclameruimte worden weergeven aan te passen op basis van de persoonsgegevens die u heeft verstrekt.

• gegevens op te slaan van formulieren die u op onze site heeft ingevuld, om u toegang te kunnen geven tot uw persoonlijke ruimte op onze site (uw account).

Wij gebruiken de cookies alleen voor het verzamelen van de in deze verklaring genoemde gegevens en in geen geval voor het verzamelen van persoonsgegevens of naamgegevens waarmee u zonder uw toestemming geïdentificeerd kunt worden. 

Via onderstaande mogelijkheden kunt u interveniëren om de cookies te beheren. Het kan echter voorkomen dat u daardoor enige problemen zult ondervinden bij het navigeren op deze site.

• U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies op uw terminal worden opgeslagen of juist worden verwijderd, hetzij systematisch, hetzij naargelang de afzender. U kunt uw browser ook zo instellen dat u telkens wordt voorgesteld cookies te accepteren of te weigeren, voordat hij op uw terminal wordt opgeslagen. Het instellen van elke browser is verschillend en wordt in de helpfunctie van uw browser beschreven. 

• Wat betreft de "Flash"©-cookies van "Adobe Flash Player"™: deze worden beheerd via een andere interface dan die van uw browser. "Adobe Flash Player"™ is een applicatie die de snelle ontwikkeling van dynamische content toestaat door gebruik te maken van de computertaal "Flash". Flash (en gelijksoortige applicaties) slaat de parameters, voorkeuren en het gebruik van deze content op dankzij een technologie die vergelijkbaar is met die van cookies. Voor zover uw terminal content kan weergeven die ontwikkeld is met Flash, kunt u Flash-cookies direct beheren via de site http://www.adobe.com.  

• Ten slotte kunt u de site www.youronlinechoices.com, bezoeken die is opgericht door verenigingen van professionals, en de instructies volgen die op deze site worden voorgesteld om u te helpen cookies in uw terminal te controleren, toe te staan of te blokkeren.

2. Cookies van derden op onze site

De plaatsing en het gebruik van cookies door derden vallen onder het privacybeleid van deze derden.

Wij kunnen applicaties van derden op onze site opnemen, die het mogelijk maken dat u content van onze site met andere personen deelt of dat u aan andere personen laat weten dat u de site heeft bezocht of om uw mening te geven over bepaalde content op onze site. Dit is met name het geval met de knoppen "Delen" en "Vind ik leuk" van social media als Facebook, Twitter, LinkedIn. Viadeo, enz. 

Het sociale netwerk dat een dergelijke knop levert, kan u aan de hand van deze knop identificeren, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt toen u onze website bezocht. Dit type applicatieknop kan er namelijk voor zorgen dat het betrokken sociale netwerk uw surfgedrag op onze site kan volgen, vanwege het enkele feit dat uw account op het sociale netwerk op uw terminal was geactiveerd (sessie geopend) tijdens uw bezoek aan onze site. 

Wij hebben geen controle over het procedure die de sociale netwerken gebruiken om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze site of over de persoonlijke gegevens waarover zij in dat verband beschikken. Wij raden u aan om het beleid met betrekking tot de bescherming van de privacy van deze sociale netwerken te lezen zodat u op de hoogte bent van de doeleinden, met name de reclamedoeleinden, van de surfgegevens die ze aan de hand van deze navigatieknoppen kunnen verzamelen. Dit beschermingsbeleid moet u met name in staat stellen om uw eigen keuzes te maken bij die sociale netwerken, met name bij het instellen van uw gebruikersaccounts bij elk van deze netwerken.