ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο Όμιλος BIC (εφεξής καλούμενος «BIC») δύναται να αναθεωρεί κατά διαστήματα την παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου ενημερώνοντας την παρούσα ανάρτηση. Συνεπώς, συνιστάται να επισκέπτεστε τακτικά τις σελίδες μας και να διαβάζετε τη Δήλωση προστασίας απορρήτου μας. Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι η εταιρεία BIC, της οποίας η εταιρική έδρα βρίσκεται στο 14 rue Jeanne d’Asnières – 92611 Clichy Cedex France.

1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η BIC αναλαμβάνει τη δέσμευση να προστατεύει το ηλεκτρονικό απόρρητό σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τους τύπους πληροφοριών που συλλέγουμε αναφορικά με εσάς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες καθώς και τις επιλογές που έχετε όσον αφορά την από μέρους μας χρήση αυτών των πληροφοριών.

Μεταδίδοντας στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα για σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την συλλογή και επεξεργασία αυτών των στοιχείων.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙ

Ο ιστότοπος τηρεί την γαλλική νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, και συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων. Όταν το ζητήσετε, διαθέτετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην εμφάνισή σας σε αρχείο ή να αρνηθείτε την μετάδοση στοιχείων για σας σε σχέση με τρίτους, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την πραγματοποιούμενη χρήση των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα για σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα επικοινωνώντας με το:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ BIC

14, rue Jeanne d'Asnières, 92611 Clichy Cedex – France

Μπορεί να σας ζητηθεί να μας μεταδώσετε εκούσια στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα όπως όνομα, διεύθυνση, φύλο, ηλικία, φωτογραφία και διεύθυνση e-mail, καθώς και στοιχεία για τα παιδιά σας. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να σας εξατομικεύσουμε χώρο στον ιστότοπό μας, να απαντήσουμε στα σχόλιά σας ή να ζητήσουμε πληροφορίες και να επιτρέψουμε την συμμετοχή σας στα παιχνίδια-διαγωνισμούς και προσφορές που οργανώνονται στον ιστότοπο.

Σε περίπτωση μη μετάδοσης αυτών των στοιχείων, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ιστότοπό μας. Έχετε υπόψη σας ότι δεν έχουμε πρόθεση να σας στείλουμε αυθόρμητα e-mails, δηλαδή χωρίς να έχετε ζητήσει απάντηση εκ μέρους μας ή χωρίς να έχετε γραφτεί σε ένα από τα newsletter μας.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τρίτα στοιχεία, όπως Google Analytics για την στατιστική ανάλυση του ιστότοπου και του Facebook με τα κουμπιά «like» και «share». Μπορεί να αναγκαστούμε να συλλέξουμε αυτά τα μη προσωπικά τεχνικά δεδομένα με την βοήθεια cookies ή άλλων τεχνολογιών πλατφόρμων τρίτων, όπως αυτές που αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο. Τα τεχνικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν την διεύθυνσή σας IP, την διαδρομή πλοήγησής σας, το σύστημά σας εκμετάλλευσης, και άλλα μη προσωπικά τεχνικά δεδομένα. Όταν αλληλεπιδράτε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες «like» ή «share» πλατφόρμων τρίτων (Facebook), οι λειτουργίες αυτές μπορεί να καταχωρήσουν την αλληλεπίδρασή σας. Οι πλατφόρμες αυτές έχουν τις δικές τους πολιτικές για τα προσωπικά δεδομένα και σας ενημερώνουν για την χρήση των συλλεγμένων δεδομένων.

4. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟ Ή ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους μετάβασης σε άλλους ιστοτόπους. Η BIC δεν ασκεί έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές απορρήτου που ισχύουν στους εν λόγω ιστοτόπους. Θα πρέπει να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

5. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαθέτουμε στους προμηθευτές μας υπηρεσιών τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα, στους προμηθευτές μας ιστοστέγασης, προκειμένου να μπορέσουν να χορηγήσουν τις προωθητικές προσφορές ή να ανταποκριθούν στις αιτήσεις υπηρεσίας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταδίδουμε, συνολικά ή εν μέρει, τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, σε τρίτους που δεν είναι μέλη αλλά των οποίων ο ρόλος είναι να πραγματοποιούν τις υπηρεσίες που περιγράφονται παραπάνω στο όνομά μας ή να μας βοηθούν στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Οι προμηθευτές υπηρεσιών μπορούν να διατηρήσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών, όμως δεν τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να μεταδίδουν τα δεδομένα στο πλαίσιο μάρκετινγκ ή για οιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός αν έχουν προηγουμένως αποκτήσει την συγκατάθεσή σας. Όταν μεταδίδουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, απαιτούμε να εφαρμόζονται μέθοδοι προστασίας των προσωπικών δεδομένων τηρώντας την πολιτική μας καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ο ιστότοπος προορίζεται σε κοινό ανηλίκων, λάτρεις των στυλό, των ξυριστικών μηχανών και των αναπτήρων. Μολονότι επισκέπτες όλων των ηλικιών μπορούν να κάνουν πλοήγηση στον ιστότοπό μας, δεν συλλέγουμε ηθελημένα τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς την συγκατάθεση του νομίμου εκπροσώπου τους. Αν είστε ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας ανηλίκου που μας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να σβήσετε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.

7. Do Not Track

Δεν συμμετέχουμε σε δραστηριότητες κοινώς αποκαλούμενες «συμπεριφορική διαφήμιση», και ως εκ τούτου δεν παρακολουθούμε την δραστηριότητά σας σε άλλους ιστότοπους. Ορισμένα προγράμματα πλοήγησης έχουν εγκαταστήσει μία λειτουργία τη λεγόμενη «do not track» η οποία μπορεί να επισημάνει στους ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν επιθυμείτε να σας παρακολουθούν. Η λειτουργία αυτή δεν είναι ομοιόμορφα ενεργοποιημένη και αυτή την στιγμή ο ιστότοπός μας δεν είναι ρυθμισμένος να ανταποκρίνεται σε αυτό το σήμα.

COOKIES

1. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, μπορεί να αναγκαστούμε να εγκαταστήσουμε διάφορα "cookies" στο τερματικό μας για να ελέγχουμε και να καταχωρούμε τις πληροφορίες σχετικά με την χρήση αυτού του ιστότοπου. Τα cookies έχουν σαν σκοπό να μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε σαν προηγούμενο χρήστη του ιστότοπου προκειμένου να σας προσφέρουμε την καταλληλότερη και την πλέον εξατομικευμένη υπηρεσία για το προφίλ σας, και έτσι να σας παρακινήσουμε να επισκεφτείτε και πάλι αυτό τον ιστότοπο.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν μπορούν να εξάγουν από τον σκληρό δίσκο σας προσωπικά στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας με άλλο τρόπο εκτός υπό μορφή cookies, ούτε να μεταδώσουν ιούς πληροφορικής. Τα cookies μας επιτρέπουν, για παράδειγμα,

• Nα κάνουμε στατιστικές και να υπολογίζουμε όγκους κίνησης και χρήσης των διαφόρων στοιχείων που συνθέτουν τον ιστότοπό μας (στήλες και περιεχόμενο που έχουν τύχει επίσκεψης, περιήγησης), και τα οποία μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε το ενδιαφέρον και την εργονομία των υπηρεσιών μας για το σκοπό αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Google Analytics ή οιοδήποτε άλλο παρόμοιο εργαλείο ανάλυσης. Το συλλεγμένο στοιχείο είναι ομαδοποιημένο και δεν επιτρέπει ατομική αναγνώριση. Για περισσότερες πληροφορίες για το Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.   

• Nα προσαρμόζουμε την παρουσίαση του ιστότοπού μας στις προτιμήσεις ένδειξης του τερματικού μας (χρησιμοποιούμενη γλώσσα, ευκρίνεια οθόνης, χρησιμοποιούμενο σύστημα εκμετάλλευσης κλπ) κατά τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας, ανάλογα με τον μηχανικό εξοπλισμό και το λογισμικό απεικόνισης ή ανάγνωσης που διαθέτει το τερματικό σας

• Nα εξατομικεύουμε τις αρχικές σελίδες αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις που μπορείτε να εκπέμψετε κατά την διάρκεια προηγούμενης επίσκεψης του ιστότοπού μας

• Nα επιβάλουμε μέτρα ασφαλείας, π.χ. όταν σας ζητείται να συνδεθείτε ξανά με περιεχόμενο ή υπηρεσία μετά από παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος

• Nα αναγνωρίζουμε τις στήλες του ιστότοπου που έχετε επισκεφτεί, να ακολουθούμε την εξέλιξη των προτιμήσεών σας ή να παρακολουθούμε την διαδρομή σας μέσα από τις ιστοσελίδες μας

• Nα προσαρμόζουμε το διαφημιστικό περιεχόμενο που εμφανίζεται στο τερματικό σας στους διαφημιστικούς χώρους μας, ανάλογα με τα ατομικά στοιχεία που έχετε παράσχει

• Nα απομνημονεύουμε στοιχεία σχετικά με έντυπο που έχετε συμπληρώσει στον ιστότοπό μας προκειμένου να σας επιτρέψουμε να αποκτήσετε πρόσβαση σε χώρους που προορίζονται για το προσωπικό του ιστότοπού μας (ο λογαριασμός σας).

Χρησιμοποιούμε τα cookies μόνο για να συλλέξουμε τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό τον Χάρτη αλλά σε καμία περίπτωση στοιχεία προσωπικού ή ονομαστικού χαρακτήρα που να μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε χωρίς την συγκατάθεσή σας.

Eχετε την δυνατότητα να παρέμβετε και να διαχειριστείτε τα cookies με τα μέσα που περιγράφονται παρακάτω. Ωστόσο, είναι πιθανόν να συναντήσετε δυσκολίες κατά την πλοήγησή σας σε αυτό τον ιστότοπο.

• Μπορείτε συγκεκριμένα να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του λογισμικού σας πλοήγησης ούτως ώστε να καταχωρούνται cookies στο τερματικό σας ή αντίθετα να απορρίπτονται, είτε συστηματικά είτε ανάλογα με αυτόν που τα εκπέμπει. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του λογισμικού σας πλοήγησης ούτως ώστε η αποδοχή ή η απόρριψη των cookies να σας προτείνεται κατά περίπτωση, πριν ένα cookie μπορέσει να καταχωρηθεί στο τερματικό σας. Η ρύθμιση παραμέτρων του κάθε λογισμικού πλοήγησης είναι διαφορετική και περιγράφεται στο μενού βοήθειας του λογισμικού σας πλοήγησης.

• Σχετικά με τα cookies "Flash"© του"Adobe Flash Player"™, αυτά τυγχάνουν διαχείρισης μέσω μιας διασύνδεσης διαφορετικής από εκείνη που παρέχεται από το λογισμικό σας πλοήγησης. Το "Adobe Flash Player"™ είναι μια εφαρμογή πληροφορικής η οποία επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη των δυναμικών περιεχομένων χρησιμοποιώντας την γλώσσα πληρορικής "Flash". Το Flash (και οι εφαρμογές του ίδιου τύπου) απομνημονεύει τις παραμέτρους, τις προτιμήσεις και την χρήση αυτών των περιεχομένων χάρη σε μια τεχνολογία παρόμοια με τα cookies. Σε περίπτωση που το τερματικό σας μπορεί να απεικονίσει περιεχόμενα αναπτυγμένα με την γλώσσα Flash, σας προσκαλούμε να αποκτήσετε πρόσβαση στα εργαλεία μας διαχείρισης των cookies Flash, απευθείας από τον ιστότοπο http://www.adobe.com.  

• Τέλος, μπορείτε να συνδεθείτε με τον ιστότοπο www.youronlinechoices.com, ο οποίος έχει δημιουργηθεί από ενώσεις επαγγελματιών, και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που προσφέρονται από αυτό τον ιστότοπο οι οποίες θα; σας βοηθούν να ελέγξετε, να επιτρέψετε ή να μπλοκάρετε τα cookies που υπάρχουν στο τερματικό σας.

2. ΤΑ COOKIES ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η εκπομπή και η χρήση cookies από τρίτους, υπόκεινται στις πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής αυτών των τρίτων.

Μπορεί να περιλάβουμε στον ιστότοπό μας εφαρμογές πληροφορικής προερχόμενες από τρίτους, οι οποίες θα σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενα του ιστότοπού μας με άλλα άτομα, ή να κάνετε γνωστή σε αυτά τα άλλα άτομα την επίσκεψη ή την γνώμη σας σχετικά με περιεχόμενο του ιστότοπού μας. Πρόκειται για την περίπτωση των κουμπιών "Συμμερίζομαι", "Μου αρέσει", που προέρχονται από κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook το "Twitter", το LinkedIn", το "Viadeo" κλπ.

Το κοινωνικό δίκτυο που παρέχει ένα τέτοιο κουμπί εφαρμογής μπορεί να σας αναγνωρίσει χάρη σε αυτό το κουμπί, ακόμα κι αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει αυτό το κουμπί κατά την επίσκεψή σας του ιστότοπού μας. Πράγματι, αυτός ο τύπος κουμπιού εφαρμογής μπορεί να επιτρέψει στο σχετικό κοινωνικό δίκτυο να ακολουθήσει την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, μόνο και μόνο επειδή το σχετικό κοινωνικό δίκτυο ήταν ενεργοποιημένο στο τερματικό σας (σύνοδος ανοικτή) κατά την διάρκεια της πλοήγησής σας στον ιστότοπό μας.

Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί της χρησιμοποιούμενης διαδικασίας από τα κοινωνικά δίκτυα για να συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας και συνδεδεμένα με τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουν. Σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τις πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής αυτών των δικτύων για να γνωρίσετε τους σκοπούς της χρήσης, κυρίως διαφημιστικούς, των στοιχείων πλοήγησης που μπορούν να συλλέξουν χάρη σε αυτά τα κουμπιά εφαρμογής. Αυτές οι πολιτικές προστασίας πρέπει κυρίως να σας επιτρέπουν να ασκείτε τις επιλογές σας σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, συγκεκριμένα ρυθμίζοντας τις παραμέτρους των λογαριασμών σας χρήσης του καθενός από αυτά τα δίκτυα.