ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

BIC grupa (”BIC”) može periodično menjati Izjavu o zaštiti ličnih podataka. Zbog toga nas redovno posećujte i čitajte našu Izjavu o zaštiti ličnih podataka.

1. Zaštita ličnih podataka.

BIC je posvećen čuvanju vaše privatnosti na internetu dok se nalazite na našem sajtu. Cilj ove izjave je da vas obavestimo o tipovima informacija koje prikupljamo o vama, o načinu na koji ih koristimo kao i o izboru koji imate u vezi korišćenja tih informacija.

Bicbeautyrazors.com ne traži lične podatke od posetilaca za pristup bilo kom delu našeg sajta. Svaki lični podatak daje se sasvim svojevoljno.

2. Korišćenje ličnih podataka koje uzimamo.

bicbeautyrazors.com je u saglasnosti sa Francuskim zakonima o zaštiti ličnih podataka i u skladu je sa Evropskom uredbom 95/46/EC o zaštiti pojedinca s obzirom na zaštitu ličnih podataka i o slobodnom protoku istih. Na zahtev, garantovan vam je pristup ličnim podacima kao i njihova izmena, ispravka ili brisanje.

Svaki takav zahtev treba da bude upućen na:

Service Communication, Société BIC

14, rue Jeanne d'Asnières, 92611 Clichy Cedex – France

 

Možemo tražiti da nam date lične podatke kao što su vaše ime, e-mail adresa i adresa stanovanja kako bi mogli da odgovorimo na vaše primedbe, pitanja ili upite. Sem odgovaranja na e-mail-ove, nemamo nameru da vam šaljemo elektronsku poštu ukoliko sami niste tražili informacije.

Možemo izvesti analize ponašanja potrošača kako bi ocenili zainteresovanost potrošača za proizvode na različitim delovima našeg sajta i u svrhu razvoja samog sajta. Sve prikupljene informacije koristimo za naše unutrašnje potrebe kako bismo poboljšali sadržaj sajta, kako bismo uvećali iskustvo korisnika tokom korišćenja našeg sajta i kako bismo uobličili sadržaj i izgled naših internet stranica. Sve analize ponašanja potrošača biće zabeležene na nivou grupe i mogu biti dostupne našim konsultantima za razvoj sajta.

Lični podaci dati bicbeautyrazors.com u vezi zapošljavanja biće korišćeni isključivo tokom procesa angažovanja i zapošljavanja.

3. Linkovi ka drugim sajtovima ili sa drugih sajtova.

bicbeautyrazors.com može da sadrži linkove za druge sajtove. BIC nema kontrolu niti preuzima odgovornost za poštovanje zaštite ličnih podataka na ovim sajtovima. Potrebno je da se upoznate sa praksom zaštite ličnih podataka svakog sajta koji posećujete.

4. Upotreba cookies-a od strane bicbeautyrazors.com

Kao i mnogi drugi komercijalni sajtovi, naš sajt može upotrebljavati standardnu tehnologiju zvanu “cookie” radi prikupljanja informacija o načinu korišćenja našeg sajta. Cookies-i su napravljeni kako bi pomogli sajtu da prepozna korisnikov pretraživač kao prethodnog posetioca i tako sačuva i zapamti sve preference koje su mogle biti postavljene prilikom prethodnog pretraživanja sajta.

Cookies-i koje mi koristimo ne mogu povući bilo koji drugi podatak sa vašeg hard diska ili preneti kompjuterski virus. Naš sajt može koristiti cookies-e kako bi poboljšao vašu posetu. Cookies-i pouzdano pohranjuju korisnikovu lozinku, personalizuju stranice, prepoznaju koji deo sajta je bio posećen ili prate vaše preference. Naši cookies-i mogu da prikupljaju nazive domena i prate vaš put kroz naš sajt.

Koristimo cookies-e isključivo u svrhu prikupljanja informacija naznačenih u ovoj izjavi i ne koristimo ih kako bismo prikupljali lične podatke o vama bez vašeg pristanka.

5. Otkrivanje podataka trećoj strani.

Sem onoga što je ovde određeno, mi ne dajemo vaše lične podatke bilo kojoj trećoj strani bez vaše dozvole.

6. Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka maloletnih lica.

BIC se stara o zaštiti ličnih podataka maloletnih lica. Mi možemo tražiti od maloletnika da nam dobrovoljno daju svoje lične podatke kako bismo mogli da im odgovorimo na komentare, pitanja ili zahteve za informacijama. Osim odgovaranja na e-mail-ove koje smo primili, nemamo nameru da maloletnim posetiocima našeg sajta šaljemo elektronsku poštu, sem u slučaju da traže određenu informaciju.