PRAVNA POUKA

Saglasnost BIC grupe za korisnike www.bicbeautyrazors.com

Dobrodošli na www.bicbeautyrazors.com!

Nadamo se da će vam naš sajt biti koristan, informativan i zabavan. Posećujte nas često i obavestite prijatelje o nama. Sve što tražimo zauzvrat je poštovanje pravila i uslova koji slede. Molimo vas da ih pažljivo pročitate jer korišćenjem našeg sajta automatski pristajete na njih.

Hvala na poseti!

OPŠTA PRAVILA KORIŠĆENJA

Pristup i korišćenje www.bicbeautyrazors.com

su predmet pravila i uslova postavljenih u daljem tekstu kao i u svim važećim zakonima. BIC grupa (“BIC”) može s vremena na vreme revidirati pravila i uslove dopunjujući ovu izjavu.

Celokupan sadržaj (slike, tekst, robne marke, logotipi, dizajn, nazivi proizvoda) je zaštićen i ne može biti distribuiran, preuziman, menjan, uređivan, ponovo korišćen, postavljan, reprodukovan, prenošen, prikazivan, izlagan ili korišćen, na bilo koji drugi način sem kako je ovde dat, bilo kakvim mehaničkim ili elektronskim sredstvima bez izričite pismene dozvole BIC-a.

BIC ulaže razumne napore da obezbedi tačne i pravovremene informacije na ovom sajtu, ali BIC ne daje nikakve garancije ili izjave u vezi njihove tačnosti. Svi korisnici se slažu da preuzimaju rizik svakog pristupa i korišćenja ovog sajta kao i njegovog sadržaja. Ni BIC niti bilo koja strana uključena u stvaranje, produkciju ili realizaciju ovog sajta ne može biti odgovorna za bilo koju direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili kažnjivu štetu nastalu vašim pristupom, korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja ovog sajta, ili bilo koju grešku ili propust u sadržaju istog.

BIC ne daje bilo kakve garancije ili izjave o bilo kom non-BIC sajtu kome pristupite. BIC čini sve napore da se poveže sa onim sajtovima koji dele naše visoke standarde. Međutim, BIC nema kontrolu nad linkovima ka BIC-ovom sajtu, napravljenim od treće strane. Kada pristupite non-BIC sajtu, molimo vas da imate na umu da je on nezavisan od BIC-a. BIC ne može nadgledati niti kontrolisati sadržaje svih sajtova pa stoga ne preuzima nikakvu odgovornost niti obaveze koje mogu proisteći iz stranica van njegovog sajta. Šta više, BIC ne podržava niti prihvata bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili korišćenje sajta treće strane povezanog sa www.bicbeautyrazors.com. Mi nemamo kontrolu nad politikom zaštite ličnih podataka sajtova koji su povezani sa našim sajtom. Treba da se upoznate sa BIC-ovom izjavom o zaštiti ličnih podataka kao i sa izjavom bilo kog sajta povezanog sa našim sajtom. Svaki korisnik treba da preduzme mere predostrožnosti koje smatra neophodnim kako bi se sačuvao od uvredljivog sadržaja prilikom upotrebe interneta. Preuzimate rizik za svako povezivanje sa bilo kojom stranicom van našeg sajta.

Pristupajući www.bicbeautyrazors.com svaki korisnik se takođe slaže da neće postavljati ili prenositi bilo kakve uvredljive, štetne, nezakonite, preteće, pogrdne, neproverene, nepristojne, zlonamerne, pune mržnje, zavodljive, diskriminatorske, pornografske ili vulgarne sadržaje ili bilo koje sadržaje koji mogu stvoriti ili podstaći ponašanje koje može biti shvaćeno kao kriminalna delatnost, koje vodi ka građanskoj odgovornosti ili kršenju zakona na bilo koji drugi način. BIC zadržava pravo da preduzme mere koje smatra odgovarajućim u slučajevima u kojima se BIC sajtovi koriste za širenje takvih sadržaja.

Imajte na umu da su svi zaštitni znakovi, logotipi, dizajn, nazivi proizvoda, bez obzira da li se pojavljuju krupno štampani ili sa simbolima robne marke, zaštitni znaci BIC, njegovih podružnica, filijala i povezanih preduzeća ili davaoca licence i partnera sa zajedničkim ulaganjem. Distribucija, preuzimanje, uređivanje, menjanje, ponovno korišćenje, reprodukcija, ponovno objavljivanje, prenos, prikazivanje, izlaganje ili druga vrsta upotrebe ovih robnih marki, ili bilo kojih drugih sadržaja, osim kako je dozvoljeno ovde, je izričito zabranjeno i može biti u suprotnosti sa autorskim pravima, zakonom o robnim markama, zakonom o kleveti ili uvredi, zakonom o privatnosti i javnosti, te propisima i statutima o komunikaciji. Dalje, Imajte na umu da BIC aktivno i agresivno sprovodi svoja prava na intelektualnu svojinu u punom obimu zakona.

UREĐUJE

ZA UREDNIKA

KOMPANIJA BIC

akcionarski kapital : 181 542 184,24 evra

552 008 443 RCS Nanterre

Sedište:

14, rue Jeanne d’Asnières

92611 Clichy cedex, France

Tel.: 33(0)1 45 19 52 00

Fax.: 33(0)1 45 19 52 99

bic.contact@bicworld.com

PIB: FR 19 552 008 443

 

Uređivanje sajta:

Ovaj sajt je hostovan na platformi Microsoft Azure Cloud. Geografski se nalazi na severnoevropskom centru za hosting kompanije Microsoft u Irskoj. Za više informacija posetite http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/trust-center/privacy/